09.03.2011

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 marca 2011 r. o godz. 15.30 w schronisku dla zwierząt na Kamieńcu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – posiedzenie wyjazdowe.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 marca 2011 r. o godz. 15.30 w schronisku dla zwierząt na Kamieńcu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – posiedzenie wyjazdowe.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.