19.09.2013

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 23 września 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 a następnie w Noclegowni Miejskiej w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 139.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Funkcjonowanie Noclegowni Miejskiej dla osób bezdomnych w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
3. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2013 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oświęcim, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2013 roku oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2013 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych – cd.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 23 września 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 a następnie w Noclegowni Miejskiej w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 139.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Funkcjonowanie Noclegowni Miejskiej dla osób bezdomnych w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
3. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2013 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oświęcim, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2013 roku oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2013 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych – cd.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Font Resize
Contrast