10.10.2013

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 października 2013 r. o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” przy ul. Słowackiego 1A.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi na przykładzie Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 października 2013 r. o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” przy ul. Słowackiego 1A.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi na przykładzie Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.