06.02.2014

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 lutego 2014 r. o godz. 15.30 w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu przy ul. Czecha 8 .

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Opieka nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi na przykładzie działalności Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 lutego 2014 r. o godz. 15.30 w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu przy ul. Czecha 8 .

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Opieka nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi na przykładzie działalności Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.