25.02.2014

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 lutego 2014 r. o godz. 13.30 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 lutego 2014 r. o godz. 13.30 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.