19.09.2014

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 września 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2014 roku – ciąg dalszy.
3. Analiza informacji na temat Programu dotyczącego zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dorzeczu górnej Wisły w obszarze administracyjnym miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 września 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2014 roku – ciąg dalszy.
3. Analiza informacji na temat Programu dotyczącego zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dorzeczu górnej Wisły w obszarze administracyjnym miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.