08.10.2014

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 października 2014 r. o godz. 15.30 w Domu Socjalnym przy ul. St. Leszczyńskiej 2 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wizytacja mieszkań chronionych w budynku przy ul. St. Leszczyńskiej 2 w
Oświęcimiu.
2. Analiza „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Oświęcim na lata 2006-2013”.
3. Analiza projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 października 2014 r. o godz. 15.30 w Domu Socjalnym przy ul. St. Leszczyńskiej 2 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wizytacja mieszkań chronionych w budynku przy ul. St. Leszczyńskiej 2 w
Oświęcimiu.
2. Analiza „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Oświęcim na lata 2006-2013”.
3. Analiza projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.