03.12.2014

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 grudnia 2014 r. o godz. 15.30  w sali nr 39 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Ustalenie stałych terminów posiedzeń Komisji.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 grudnia 2014 r. o godz. 15.30  w sali nr 39 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Ustalenie stałych terminów posiedzeń Komisji.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.