16.12.2014

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 grudnia 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2015 rok.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2015 r.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 grudnia 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2015 rok.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2015 r.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.