04.02.2015

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 lutego 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Dodatkowe wyjaśnienia dot. projektu uchwały w/s wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim wieloletniego programu zdrowotnego wczesnej profilaktyki zakażeń HPV.
2. Omówienie problemów organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 lutego 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Dodatkowe wyjaśnienia dot. projektu uchwały w/s wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim wieloletniego programu zdrowotnego wczesnej profilaktyki zakażeń HPV.
2. Omówienie problemów organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.