22.04.2011

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu
27 kwietnia 2011 r. o godz. 13.15 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu
27 kwietnia 2011 r. o godz. 13.15 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.