07.04.2015

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r. o godz. 15.30 w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 1a.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Omówienie problemów organizacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r. o godz. 15.30 w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 1a.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Omówienie problemów organizacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.