06.05.2015

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 maja 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Ocena gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2014 rok – ciąg dalszy.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 maja 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Ocena gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2014 rok – ciąg dalszy.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.