17.06.2015

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 czerwca 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Ocena polityki społecznej w mieście opartej na realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2014 – 2020.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2015 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 czerwca 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Ocena polityki społecznej w mieście opartej na realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2014 – 2020.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2015 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.