25.06.2015

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 lipca 2015 r. o godz. 14.00 na wałach przeciwpowodziowych w rejonie Kamieńca w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Ocena lokalna zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie Kamieńca – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 lipca 2015 r. o godz. 14.00 na wałach przeciwpowodziowych w rejonie Kamieńca w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Ocena lokalna zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie Kamieńca – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.