06.05.2011

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 maja 2011 r.o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2010 rok.
2.Analiza sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim
w roku 2010.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 maja 2011 r.o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2010 rok.
2.Analiza sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim
w roku 2010.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.