02.10.2015

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 października 2015 r. o godz. 15.30 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 października 2015 r. o godz. 15.30 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.