30.10.2015

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 listopada 2015 r. o godz. 15.30 w Przychodni nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Funkcjonowanie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 listopada 2015 r. o godz. 15.30 w Przychodni nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Funkcjonowanie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.