28.12.2015

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 stycznia 2016 r. o godz. 15.30 w Noclegowni Miejskiej dla osób bezdomnych w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 139.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Noclegownia Miejska dla Osób Bezdomnych – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 stycznia 2016 r. o godz. 15.30 w Noclegowni Miejskiej dla osób bezdomnych w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 139.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Noclegownia Miejska dla Osób Bezdomnych – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.