01.02.2016

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 luty 2016 r. o godz. 15.30 w Przychodni Rejonowej nr 3 w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Wizytacja w Przychodni Rejonowej nr 3 – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 luty 2016 r. o godz. 15.30 w Przychodni Rejonowej nr 3 w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Wizytacja w Przychodni Rejonowej nr 3 – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.