05.01.2011

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej odbędzie się w dniu 10 stycznia 2011 r. godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektu uchwały budżetowej na 2011r.
2.Analiza projektów uchwał.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej odbędzie się w dniu 10 stycznia 2011 r. godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektu uchwały budżetowej na 2011r.
2.Analiza projektów uchwał.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.