23.12.2010

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej w dniu 27 grudnia 2010 r. godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał Rady Miasta.
2.Ustalenie stałych terminów posiedzeń Komisji.
3.Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej w dniu 27 grudnia 2010 r. godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał Rady Miasta.
2.Ustalenie stałych terminów posiedzeń Komisji.
3.Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.