13.01.2012

Posiedzenie Komisji Oświaty, Klutury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 stycznia 2012 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oswięcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 stycznia 2012 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oswięcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.