28.12.2015

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 stycznia 2016 r. o godz. 15.30 w Miejskim Gimnazjum Nr 2 w Oświecimiu przy ul. Olszewskiego 2.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Miejskiego Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 stycznia 2016 r. o godz. 15.30 w Miejskim Gimnazjum Nr 2 w Oświecimiu przy ul. Olszewskiego 2.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Miejskiego Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.