25.02.2016

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 marca 2016 r. o godz. 15.30 w Miejskim Przedszkolu Nr 15 w Oświęcimiu przy ul. Budowlanych 43.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 marca 2016 r. o godz. 15.30 w Miejskim Przedszkolu Nr 15 w Oświęcimiu przy ul. Budowlanych 43.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.