01.06.2016

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 czerwca 2016 r. o godz. 15.30 w Centrum Żydowskim przy pl. ks. Jana Skarbka 5 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 czerwca 2016 r. o godz. 15.30 w Centrum Żydowskim przy pl. ks. Jana Skarbka 5 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.