01.09.2016

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 września 2016 r. o godz. 15.30 w Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego 16.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Miejskiego Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 września 2016 r. o godz. 15.30 w Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego 16.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Miejskiego Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.