13.05.2011

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 maja 2011 r. o godz. 1530 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 w Oświęcimiu.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 maja 2011 r. o godz. 1530 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.