30.01.2017

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia 20.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia 20.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.