25.05.2011

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 31 maja 2011 r. o godz. 15.30 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 31 maja 2011 r. o godz. 15.30 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Oświęcimskiego Centrum Kultury.

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.