31.03.2017

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30 w Starym Ratuszu w Oświęcimiu ul. Rynek Główny 2.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stan zagospodarowania pomieszczeń oraz podziemi Starego Ratusza.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30 w Starym Ratuszu w Oświęcimiu ul. Rynek Główny 2.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stan zagospodarowania pomieszczeń oraz podziemi Starego Ratusza.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.