02.06.2017

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. – cd.
2. Omówienie programu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży „Wakacje letnie 2017”.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2017 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. – cd.
2. Omówienie programu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży „Wakacje letnie 2017”.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2017 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.