16.06.2017

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Sprawozdanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkól Nr 1 w Oświęcimiu”.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2017 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Sprawozdanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkól Nr 1 w Oświęcimiu”.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2017 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.