13.10.2017

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
2. Podsumowanie akcji letniej.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
2. Podsumowanie akcji letniej.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.