02.11.2017

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu przy ul. M. Kolbego 8.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu przy ul. M. Kolbego 8.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.