17.06.2011

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przygotowanie do akcji „Lato 2011”.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Przyjęcie planu pracy na II półrocze.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.