02.09.2011

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 września 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2011 r. uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 września 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2011 r. uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.