14.01.2011

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 stycznia 2011 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 stycznia 2011 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja dotycząca organizacji ferii zimowych w mieście.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2011 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.