09.11.2011

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 listopada 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jegiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców Miejskiego Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu.
2. Analiza informacji z przebiegu akcji „Lato w mieście 2011 r.”
3. Analiza projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2012 r.

4. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 15 listopada 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jegiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców Miejskiego Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu.
2. Analiza informacji z przebiegu akcji „Lato w mieście 2011 r.”
3. Analiza projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2012 r.

4. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.