23.11.2011

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 29 listopada 2011r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jegiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Analiza projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2012 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 29 listopada 2011r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jegiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Analiza projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2012 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.