19.12.2011

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 grudnia 2011r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jegiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Informacja pn. „Funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Oświęcim.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 grudnia 2011r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jegiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Informacja pn. „Funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Oświęcim.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.