29.12.2011

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 3 stycznia 2012 r. o godz. 15.30 w Hotelu Olimpijskim w Oświęcimu przy ul. Chemików 2a.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wizytacja Hotelu Olimpijskiego.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 3 stycznia 2012 r. o godz. 15.30 w Hotelu Olimpijskim w Oświęcimu przy ul. Chemików 2a.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wizytacja Hotelu Olimpijskiego.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.