03.02.2012

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 lutego 2012 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja nt. funkcjonowania przedszkoli miejskich po wprowadzeniu nowych zasad finansowania.
2. Organizacja ferii zimowych.
3. Spotkanie z Prezesem KS "Soła".
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 lutego 2012 r. o godz. 15.30 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja nt. funkcjonowania przedszkoli miejskich po wprowadzeniu nowych zasad finansowania.
2. Organizacja ferii zimowych.
3. Spotkanie z Prezesem KS "Soła".
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.