29.03.2012

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2012 r. o godz. 15.30 w Muzeum Zamek w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji).
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2012 r. o godz. 15.30 w Muzeum Zamek w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji).
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.