13.04.2012

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z organizacji ferii zimowych.
2. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Miasta Oświęcim z Organizacjami Pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2011.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z organizacji ferii zimowych.
2. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Miasta Oświęcim z Organizacjami Pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2011.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.