27.01.2011

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 lutego 2011 r. o godz. 15.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Nojego w Oświęcimiu.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 lutego 2011 r. o godz. 15.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Nojego w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu oraz zapoznanie z postępem prac przy budowie nowej siedziby Biblioteki – wizytacja.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.