29.04.2019

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 maja 2019 r. o godz. 1530 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2018 r., sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 r. Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, Muzeum Zamek w Oświęcimiuw zakresie działania Komisji.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast