18.05.2012

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 maja 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau – współpraca z Miastem.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2011 r. – cd.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 maja 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau – współpraca z Miastem.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2011 r. – cd.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.