16.10.2019

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim się w dniu 22 października 2019 r. o godz. 1530 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświecim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Sprawozdanie z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2019 r.

  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.