28.11.2019

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 1530 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświecim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Opracowanie wniosków do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2020 r.

  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast